header-image

Podmínky půjčení

Zde najdete kompletní podmínky půjčení.

Všeobecné podmínky pronájmu vozidla:

Vozidlo je možné zapůjčit pouze osobě starší 25 let s minimálně pětiletou platností řidičského oprávnění. Výjimky jsou možné pouze s předchozím souhlasem pronajímatele. Totožnost musí nájemce prokázat platným řidičským průkazem, občanským průkazem nebo pasem a souhlasí s tím, že si pronajímatel zhotoví jejich kopie. Minimální doba pronájmu je jeden den - 24 hodin Víkend počítáme od pátku 17:00 do pondělí 09:00 Vyzvednutí vozidla v první den půjčení mezi 10:00 – 18:00 v předem dohodnutou dobu a vrácení vozidla dle předávacího protokolu, který je nedílnou součástí každé nájemní smlouvy. Výjimku tvoří půjčení na víkend kdy je možno vrátit vozidlo až v pondělí ráno do 09:00. Vozidlo vám bude předáno v řádném stavu, čisté a s plnou nádrží. Budete seznámeni s obsluhou a bude sepsán předávací protokol. Vozidlo musí být předáno zpět ve stejném stavu. Po dobu pronájmu nabízíme parkování Vašeho vozu zdarma. Zároveň si můžete nechat Váš zaparkovaný vůz profesionálně vyčistit – viz ceník služeb. Vozidlo je nutné vyzvednout v naší provozovně, běžně je z kapacitních důvodú nepřistavujeme.

Doklady potřebné pro uzavření smlouvy:

Soukromá osoba

Fyzická osoba - podnikatel nebo právnická osoba

V ceně je zahrnuto

Platební podmínky:

Všechny naše ceny jsou konečné. Nejsme plátci DPH. Platba za pronájem je možná hotovostně nebo bezhotovostně (bankovním převodem) a to vždy před převzetím vozu Rezervace vozidla na daný termín (online, email, telefon) platí pouze 3 dny, během kterých je nutno uhradit zálohu ve výši 50% z celkové ceny pronájmu, která slouží jako blokace termínu. Doplatek zbylé částky za pronájem musí být uhrazen nejpozději v den převzetí před zapůjčením vozidla. Pokud není dohodnuto jinak předem, při předání vozu požadujeme vratnou kauci 10.000,- Kč na případné škody nekryté havarijním pojištěním, poškození vozu nebo na uhrazení spoluúčasti v případě nehody zaviněné zákazníkem. Při převzetí vozu je také pro stálé zákazníky možné sjednat pojištění kauce za 1000 Kč a poté není kauce požadována.

V případě poruchy:

Volejte neprodleně naší nonstop linku a konzultujte postup s pronajímatelem. Veškeré opravy a nákup náhradních dílů, je možno realizovat pouze se souhlasem pronajimatele. Nezapomeňte si nechat vždy vystavit řádný účet, bude Vám proplacen při vrácení vozidla.

V případě nehody:

Nejprve zajistěte ošetření případných zranění. Volejte neprodleně naší nonstop linku a konzultujte postup s pronajímatelem. V případě škody nad 100 000,- Kč volejte policii a sepište protokol o nehodě s nákresem postavení vozidla či vozidel. Pořiďte případně fotografie (třeba mobilem) a sepište případný kontakt nebo alespoň SPZ ostatních zúčastněných.